Sebepsiz zenginleşme nedir ?

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Sebepsiz zenginleşme: Bir kişinin malvarlığına haklı bir sebep olmaksızın bir diğer kişinin malvarlığı aleyhine meydana gelen zenginleşmedir. Sebepsiz zenginleşme dolayısı ile bir iade (geri verme) borcunun doğabilmesi için, dört unsurun varlığı gerekir.
1-Zenginleşme
2-Fakirleşme
3-İlliyet(nedensellik) bağı
4-Haklı bir nedenin bulunmaması,

Not: Sebebsiz zenginleşmeden doğan geri verme (iade) borcunun kapsamını belirlemede dikkate alınan unsur zenginleşen kişinin iyi niyetli olup olmadığıdır. Sebebsiz zenginleşmeden doğan alacak hakkı, fakirleşenin bu hakkını öğrendiği andan itibaren 1 yıl içinde zamanaşımına uğrar.
 
Üst