STOKLARIN DENETİMİNİN NEDENLERİ

dersnotlari

Administrator
Yönetici
STOKLARIN DENETİMİNİN NEDENLERİ  • İşletmenin mülkiyetindeki tüm stokların envantere dahil edilip edilmediğinin tespiti
  • Yapılacak değerlemelerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun tespiti
  • Maliyet bedellerinin aslına uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti
  • Stok hesaplarında girişlerin ve çıkışların gerçek olup olmadığının tespiti
 
Üst