Talep, Talep Kanunu, Talep Eğrisindeki Değişmeler

dersnotlari

Administrator
Yönetici
TALEP

Talep:
Bir mal ya da hizmete karşı duyulan istekle belli bir fiyatla o mal ya da hizmetle sahip olmak için gerekli ödeme kabiliyetinin birleşmesidir. Talep TÜKETİCİ ile ilgilidir.

TALEP KANUNU

Talep Kanunu :
Bir mal veya hizmet için talep denildiğinde bu malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasındaki ilişkiye talep kanunu denir.

CETERIS PARIBUS

Ceteris Paribus :
Diğer değişkenlerin sabit olması demektir.

Tüketicilerin belli bir zaman içinde almak istedikleri malın miktarını aşağıdaki faktörler etkiler;

 • Malın kendi fiyatı
 • Tamamlayıcı malların fiyatı
 • İkame malların fiyatları
 • Tüketicilerin geliri
 • Tüketici beklentileri
 • Tüketicilerin sayısı
 • Zevk ve tercihler
Talep Eğrisinin Özellikleri

 • Negatif eğilimlidir
 • Tüketim eğrisidir
 • Miktar ile fiyat arasındaki ters ilişkiyi gösterir.
İkame etkisi : Diğer değişkenler sabitken bir malın fiyatı düştüğünde diğer malların fiyatlarına kıyasla bu malın nispi fiyatı düşer. Tüketiciler daha pahalı olan diğer mallar yerine fiyatı düşen malı ikame ederler. Bu davranış fiyatı düşen malın alımını artırırken ikame etkisi olarak tanımlanır.

Gelir etkisi : Diğer değişkenler sabitken bir malın fiyatı azaldığı zaman, gelir sabit olduğunda gelirin satın alma gücü artar.

Ortalama tüketim eğilimi : Kullanılabilir gelirde bir artış olduğunda bunun ne kadarının tüketime gittiğini ifade eden orandır.

Talep Eğrisindeki Değişmeler

Talep eğrisinin sağa kaymasıma (Talebin artması) neden olan faktörler


 • İkame malların fiyatının artması
 • Tamamlayıcı malların fiyatının düşmesi
 • Malın fiyatının artacağı yönündeki beklentinin oluşması
 • Tüketici gelirinin artması
 • Nüfusun artması
Talep eğrisinin sola kaymasına (Talebin azalması) neden olan faktörler

 • İkame malların fiyatının düşmesi
 • Tamamlayıcı malların fiyatının artması
 • Malın fiyatının düşeceği yönünde beklentiler
 • Tüketicinin gelirinin azalması
 • Nüfusun azalması
Talepteki değişmeye neden olan faktörler

 • Tüketicinin gelirindeki değişmeler
 • İlişkili malların fiyatlarındaki değişmeler
 • Gelecek hakkındaki beklentiler
 • Piyasadaki tüketicilerin sayısı
 • Tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki değişmeler
Piyasa talep eğrisi : Bireysel talep eğrilerinin her fiyat düzeyi için yatay toplamlarıdır.
 
Üst