Temsil Nedir ? Temsil Türleri Nelerdir ?

dersnotlari

Administrator
Yönetici
TEMSİL:

Bir kişinin başka bir kişiyi başkalarının önünde savunması yada o kişi adına işlem yapması olayıdır. Temsilde üçlü ilişki vardır.
a-Yetki veren
b-Temsilci(mümessil)
c-Üçüncü şahıs Yetki veren tek taraflı bir hukuki işlemle temsilciyi üçüncü şahısla işlem yapma kudretiyle donatmaktadır.
Temsil bu özelliği ile vekaletten ayrılmaktadır.

Temsil türleri
a-Doğrudan (vasıtasız) temsil: Temsilci yetki veren hesabına ve adına davranıyorsa, doğrudan temsil söz konusudur. Temsilci beyan eder.
b-Dolaylı temsil:Temsilci, yetki veren hesabına, fakat kendi adına davranıyorsa dolaylı temsil söz konusudur.

Temsil hangi hallerde sonlanır?
-Temsil eden kişinin ölümü ile sonlanır.
-Temsil verenin ölümü halinde
-Sürenin dolması
 
Üst