To be fiilinin present (şimdiki zaman ) hali ile olumlu cümle örnekleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
To be fiilinin present (şimdiki zaman ) hali ile olumlu cümle örnekleri
I am ill today. ( Ben ) bugün hastayım.
They are in Ankara now. Onlar şimdi Ankara’dalar.
The house is new. Ev yenidir.
He is very tall. O (erkek) çok uzun boylu(dur).
We are students. Biz öğrenciyiz.
Hasan is a good boy. Hasan iyi bir çocuktur.
The cat under the chair. Kedi sandalyenin altında(dır).
They are sad today. Onlar bugün üzgün(dür).
You are very generous. (Siz) çok cömertsiniz.
 
Üst