To be fiilinin present ve past halleriyle olumsuz cümle ve soru cümlesi örnekleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
To be fiilinin present ve past halleriyle olumsuz cümle ve soru cümlesi örnekleri

Is the bicycle expensive? Bisiklet pahalı mı?
Are the children at home? Çocuklar evde mi?
The man isn’t here. Adam burada değil.
We aren’t ill. Sen öğrenci değil misin?
Aren’t you a student? Sen öğrenci değil misin?
Isn’t the box empty? Kutu boş değil mi?
Was the driver angry? Sürücü kızgın mıydı?
Were they hungry? Onlar aç mıydı?
I wasn’t at home yesterday. Dün evde değildim.
We weren’t here last night? Dün gece burada değildik.
Wasn’t he with you this morning? O bu sabah seninle birlikte değil miydi?
Weren’t they experienced? Onlar tecrübeli değil miydi?
 
Üst