Tortul Kayaçların Özellikleri

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Tortul Kayaçların Özellikleri
  • Tabakalı ve gözenekli yapıları vardır.
  • Bu kayaçlar belirli tortullanma dönemlerinde oluştukları için tavan ve tabanları bellidir.
  • Yer kabuğunun çok derinlerine inmezler
  • Orojenik hareketlerle kırıklı yada kıvrımlı bir yapıda olabilirler.
  • Tortul kayaçları oluşturan tabakalar farklı zamanlarda oluşmuşlardır.
  • Tabakaların arasında fosillere rastlanır.
  1. Fiziksel (Kırıntılı) Tortul Kayaçlar
  2. Kimyasal Tortul Kayaçlar
  3. Organik Tortul Kayaçlar
 
Üst