Vergi, Resim ve Harçlar

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Vergi, Resim ve Harçlar

Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki vergi, resim ve harçları kapsar.
 
Üst