Yanma ve Yangın Bilgisi 1. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 1. Ünite Değerlendirme Soruları

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Yanma ve Yangın Bilgisi Dersi 1. Üniteden 14. Üniteye kadar ünite ünite değerlendirme soruları

ÜNİTE 1 DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın nedeni değildir?

a) Sigara

b) Sabotaj

c) Radyasyon

d) Teknik arıza

e) Hiçbiri

2. Aşağıdakilerden hangisi yanma için gerekli unsurlardan değildir?

a) Yanıcı madde

b) Hava

c) Azot

d) Sıcaklık

e) Uygun hava yakıt oranı

3. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlardan değildir?

a) Benzin

b) Mazot

c) Gaz yağı

d) Fuel-Oil

e) Linyit

4. Aşağıdaki yakıtların hangisinde patlama riski vardır?

a) Kömür

b) Benzin

c) Doğal gaz

d) Odun

e) Fuel-Oil

I. Eksik yanma

II. Kısmi eksik yanma

III. Tam yanma

5. Yukardakilerin hangisi ya da hangilerinde hava fazlalık katsayısı 1 (HFK>1) den büyüktür.

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) I ve II

e) II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi yanma türlerindendir?

a) Teorik tam yanma

b) Tam yanma

c) Eksik yanma

d) Kısmi eksik yanma

e) Hepsi

I. Yalnız korla

II. Yalnız alevli

III. Alev ve korla

7. Katı yakıtlar yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanma şeklinde yanar?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) II ve III

e) I, II ve III

I. İletimle

II. Taşınımla

III. Işınımla

8. Bir Yanma olayında ısı yukardakilerden hangisi ya da hangileri vasıtasıyla taşınır.

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) II ve III

e) I, II ve III

9. Alevlenme noktasındaki yanıcı bir maddeyi; yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alevlenen maddenin yanmasını sürdürmesi

b) Isı kaynağına bağlı olmaksızın yanıp sönmesi

c) Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi

d) Birbirini ayıran özelliği yoktur

e) Hiç bir durumda sönmemesi

10. Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine en iyi örnektir?

a) Yavaş yanma

b) Kendi Kendine Yanma

c) Hızlı Yanma

d) Parlama

e) Patlama

Cevap Anahtarı

1.c, 2.c, 3.e, 4.c, 5.e, 6.e, 7.e, 8.e, 9.c, 10.a
 
Üst