Yanma ve Yangın Bilgisi 11. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 11. Ünite Değerlendirme Soruları

1. Parlama noktası 37.8 °C ve daha yüksek olan sıvılar hangi grupta değerlendirilir?

a) Yüksek sıcaklıktaki b) Patlayıcı c) Parlayıcı

d) Yanıcı e) Parlayıcı ve patlayıcı2. Katları farklı amaçlarla kullanılan çok katlı binalarda veya pasajlarda av malzemesi satılabilmesi için; satış yerinin duvarları yangına en az kaç dakika dayanıklı olması şarttır?

a) 100 b) 120 c) 140 d) 160 e) 1803. Tüpler, yangına en az kaç dakika dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde, radyatör ve benzeri ısı kaynaklarından ne kadar uzakta bulundurulur?

a) 90 b) 120 c) 150 d) 180 e) 2104. LPG depolanacak binaların dış duvarlarında veya çatısında, her 3 m³ depo hacmi için en az kaç m² lik kırılmaz cam veya benzeri hafif malzeme ile kaplanmış bir boşluk bırakılması şarttır?

a) 0,2 b) 0,3 c) 0,4 d) 0,5 e) 0,65. LPG depolanacak binaların depo kapılarının yangına karşı en az kaç dakika dayanıklı malzemeden yapılması şarttır?

a) 50 b) 70 c) 90 d) 110 e) 1306. Tüp depolarında doğal havalandırma uygulanması hâlinde, dış duvarların her 600 cm’si için en az kaç adet menfez bulunması şarttır?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 57. Özel olarak inşa edilmiş LPG dağıtım depolarında, tüplere doldurulmuş durumda en çok kaç kg gaz bulundurulabilir?

a) 7 000 b) 8 000 c) 8 000 d) 10 000 e) 15 000

8. LPG’nin yer altı tanklarında dökme olarak depolanması hâlinde, yer altı depolama tanklarının en üst yüzeyinin toprak seviyesinden en az kaç mm aşağıda kalacak şekilde olması şarttır?

a) 100 b) 200 c) 300 d) 600 e) 800

9. Perakende satış yerlerinde en çok kaç kg LPG bulundurulabilir?

a) 200 b) 250 c) 300 d) 400 e) 50010. LPG soğutma ve söndürme sistemleri, depo ve tank alanlarında TS 862-EN 3’e uygun en az kaç adet 12 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulundurulur?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 51.D, 2.E, 3.B, 4.A, 5.C, 6.A, 7.D, 8.C, 9.E, 10.B
 
Üst