Yanma ve Yangın Bilgisi 12. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 12. Ünite Değerlendirme Soruları

ÜNİTE 12

1. İş yerinin herhangi bir kısmında, ateş ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir duvarın kapısına ulaşabilecekleri uzaklık çok tehlikeli yerlerde kaç metreyi geçmemelidir?

a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 252. İş yerinin herhangi bir kısmında, ateş ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir duvarın kapısına ulaşabilecekleri uzaklık tehlikeli ve az tehlikeli yerlerde kaç metreyi geçmemelidir?

a) 22 b) 24 c) 26 d) 28 e) 303. 500’den (500 dâhil) fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, en az kaç çıkış yeri bulundurulacaktır?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 54. Çıkış kapılarının arasındaki uzaklık kaç metreden olmayacaktır?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 65. Çıkış kapılarının genişlikleri kaç santimetreden az olmamalıdır?

a) 120 b) 130 c) 140 d) 150 e) 1606. Lastikli hortumlar en geç kaç ayda bir kontrol edilmelidir?

a) İki b) Üç c) Dört d) Beş e) Altı7. Püskürtmenin etkili bir şekilde yayılmasını sağlamak için, her püskürtücü kafa altında en az kaç santimetrelik bir boşluk bırakılmalıdır?

a) 30 b) 40 c) 50 d) 60 e) 708. Seyyar yangın söndürme cihazları, en az kaç ayda bir defa kontrol edilecek ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılmalıdır?

a) İki b) Üç c) Dört d) Beş e) Altı9. İş yerlerindeki kömür stokları, eni kaç metreyi aşmayan yığınlar halinde olacaktır?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 710. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve benzeri atıklar, açık havada yakılarak yok edilirken bu işlem bina veya malzemeden en az kaç metre uzakta yapılmalıdır?

a) 10 b) 12 c) 15 d) 18 e) 201.C, 2.E, 3.B, 4.D, 5.A, 6.B, 7.D, 8.E, 9.A, 10.C
 
Üst