Yanma ve Yangın Bilgisi 13. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 13. Ünite Değerlendirme Soruları

ÜNİTE 13

1. İş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etme görevi aşağıdakilerden hangisinin yetkisi altındadır?

a) İş Yeri Hekimi b) Maliye Uzmanı c) İş Güvenliği Uzmanı

d) Hesap Uzmanı e) Tamir Bakım Uzmanı2. İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, hangi organizasyonun görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır?

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi b) İSGB ve OSGB

c) İş Teftiş Kurulu d) İş Güvenliği Organizasyonu

e) Risk Değerlendirme Ekibi3. Yangın ve patlama gibi tehlikeleri önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü olan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çalışan b) Ustabaşı c) İşçi d) İşletmeci e) Personel4. Yangınla mücadele ve tahliye işleri için, iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gereken sorumlu hangisidir?

a) İtfaiyeci b) Sağlık Personeli c) İş Güvenliği Mühendisi

d) İşyeri Hekimi e) İşveren5. Gece bekçisi temin edilemeyen kamu binalarında Hizmetli sayısı kaçtan fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır

a) 2 b) c) d) e)6. Yapı yüksekliği kaç metreden fazla olan konut binaları acil durum ekipleri oluşturulur?

a) 20,5 b) 25,5 c) 30,5 d) 35,5 e) 40,57. İçinde kaç kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede acil durum ekipleri oluşturulur?

a) 35 b) 40 c) 45 d) 50 e) 55

8. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az kaç kişiden oluşur?

a) 2 b) 3 c) 3 d) 4 e) 59. Koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az kaçar kişiden oluşur?

a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10

10.Yangın güvenlik ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında (genel) tatbikî eğitimden amaçlı,

a) 12 b) 10 c) 6 d) 4 e) 11.C, 2.B, 3.D, 4.E, 5.A, 6.C, 7.D, 8.B, 9.A, 10.E
 
Üst