Yanma ve Yangın Bilgisi 2. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 2. Ünite Değerlendirme Soruları

1. A, B, C, D harfleri tek başına yangın açısından neyi ifade eder?

a) Hortum tipleri

b) Yanma türleri

c) Yangın türleri

d) KKT çeşitleri

e) Hiçbir şey

2. Bir yangın sonrası meydana gelen ürünlere aşağıdakilerden hangisi dâhil edilemez?

a) Isı

b) Oksijen

c) Zehirli gazlar

d) Duman

e) Işık, alev

3. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerdendir?

a) Yayılma

b) Hepsi

c) Elektrik

d) Çökme

e) Isı

4. Odun, kömür ve plastik gibi maddeler hangi tür yangın sınıfına girer?

a) Elektrik yangınlarına

b) Gaz yangınları

c) Sıvı yangınları

d) Metal yangınları

e) Katı türü yangınları

5. Kuru kimyasal tozlar hangi yangınlarda söndürücü olarak kullanılmaz?

a) Yakıt yangınları

b) Metal yangınları

c) Ahşap malzeme yangınları

d) Elektrik yangınları

e) LPG yangınları

6. Bir söndürme maddesi olan suyun dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Su ucuzdur ve bol miktarda bulunur.

b) Su akıcıdır taşıması kolay olur.

c) Katı türü yanıcı maddelerin en ideal söndürücüsüdür.

d) Su iletkendir elektriği iletir.

e) Su ısıyı düşürür, müdahaleciyi ısıdan ve ateşten korur.

7. Aşağıdakilerden hangisi suyun hangisi suyun yangın söndürme konusundaki özellikleri arasında yer almaz?

a) Su ucuzdur.

b) Her yerde bulunur.

c) Su kolay taşınır.

d) Muhafazası kolaydır.

e) Yatay ve dikey yüzeylere yapışır

8. A türü yangınlarının en iyi söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) CO2

b) Halon

c) Su

d) KKT

e) Köpük

9. Yanıcı sıvı yangınları hangi sınıf yangınlardandır?

a) D sınıfı

b) C sınıfı

c) B sınıfı

d) A sınıfı

e) E sınıfı

10.Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama cihazından değildir?

a) Alev algılama cihazı

b) Duman algılama cihazı

c) Gaz algılama cihazı

d) Isı algılama cihazı

e) Hız algılama cihazı

Cevap Anahtarı

1.C, 2.B, 3.B, 4.E, 5.D, 6.D, 7.E, 8.C, 9.C, 10.E
 
Üst