Yanma ve Yangın Bilgisi 3. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 3. Ünite Değerlendirme Soruları

1. Büyük miktarlarda ve kolayca temin edilebilmesi, ucuzluğu, soğutma ve boğma gibi bir takım özelliklerinden dolayı en yaygın kullanılan söndürme maddesi hangisidir?

a) Su

b) Karbondioksit

c) Toz

d) Mekanik köpük

e) Sentetik köpük

2. Suyun söndürücülüğünün artması için ateşe kaç mm’lik damlalar halinde tatbik edilmesi gerekir?

a) 0,05

b) 0,15

c) 0,25

d) 0,35

e) 0,45

3. Söndürme amacına daha çabuk ulaşılabilmesi için su verme cihazlarının suyu kaç mm arasında bir damla büyüklüğü oluşturması önerilir?

a) 0,5-5

b) 0,4-4

c) 0,3-3

d) 0,2-2

e) 0,1-1

4. 1 gr suyun, ısısını 1° C yükseltmek için kaç kalori gerekir?

a) 0,5

b) 1,0

c) 1,5

d) 2,0

e) 2,5

5. “Ateşi söndürmek için yeteri kadar su buharının (stim) meydana gelmesi sağlanarak, yanan bölgeden havayı kovma, dolayısı ile oksijensiz bırakma”şeklinde tanımlanan söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Suyun emülsyonu

b) Yangını suyun soğutucu özelliğiyle söndürme

c) Yangını suyla boğma

d) Yangını kimyasallarla söndürme

e) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

6. Karbondioksitli yangın söndürme cihazları, ısısı °C altında olan yerlerde muhafaza edilmelidir?

a) 31

b) 26

c) 21

d) 16

e) 11

7. Kuru toz, aşağıdaki gazlardan hangisiyle püskürtülmektedir?

a) Sodyumbikarbonat

b) Sülfat

c) Flora protein

d) Azot veya karbondioksit

e) Polar solvent

8. Kuru kimyevi tozlar (KKT), ateşin üzerine tatbik edildikleri zaman, ne şekle dönüşerek ateşi söndürür?

a) Sodyum solvent

b) Amonyum sülfat

c) Sodyum bikarbonat ve su

d) Hidrokarbon bisülfat

e) Halojensiz sülfat

9. Kuru kimyevi tozların depolanma sırasında ve söndürme cihazları içinde en az kaç yıl bozulmadan kalması gerekir.?

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

e) 8

10.AFFF tipi köpük, “Flora karbon bileşikleri ile sentetik köpük sıvılarının bir kombinasyonu” hangi tip köpüktür?

a) ABBB

b) ACCC

c) ADDD

d) AEEE

e) AFFF

Cevap Anahtarı

1.A, 2.D, 3.E, 4.B, 5.C, 6.A, 7.D, 8.C, 9.B, 10.E
 
Üst