Yanma ve Yangın Bilgisi 4. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 4. Ünite Değerlendirme Soruları

ÜNİTE 4 DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın söndürme yöntemi değildir?

a) Boğma

b) Su ile söndürme

c) Kimyasal ile söndürme

d) Kuru tozlu söndürme

e) Işık ile söndürme

2. Aşağıdakilerden hangisi yangının safhaları içerisinde yer almaz?

a) Başlangıç

b) Denge

c) Kor

d) Kaynama

e) Sıcak tütme

3. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın algılama sistemi değildir?

a) Konvansiyonel

b) Adresli

c) Android

d) Analog

e) İnteraktif aderesli

4. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın algılama ve uyarı sistemi bileşeni değildir?

a) Kontrol paneli

b) Anahtar

c) Dedektör

d) Buton

e) Siren

5. Aşağıdakilerden hangisi ışıklı yön levhalarının özelliklerinden değildir?

a) Camdan yapılmış olmalıdırlar.

b) Yardımcı elemanlardır.

c) Elektrik kesilse bile çalışmak zorundadırlar.

d) Tesisatları ana sistem tesisatından ayrıdır.

e) Kullanıldıkları yerlere göre çalışma süreleri farklılık gösterir.

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Dedektörler 24 V ile çalışırlar.

b) Yangın alarm sistemlerinde bölge yaklaşımı önemli değildir.

c) Dedektör ve butonlar tek bir Çevrim (Loop) üzerine bağlanırlar.

d) Bölge (Zone) bazında algılama yapan sistemlere konvansiyonel sistemler denir.

e) Gece ve gündüz kullanılacak buton ve sirenler farklıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi bölge tespitinde uyulması gereken özelliklerinden değildir?

a) Binalarda her kat en az bir bölge olarak düşünülmelidir.

b) Bir yangın bölgesinin uzunluğu herhangi bir yöne 100 metreyi geçmemelidir.

c) Bir kat eğer 2000 m2’ den büyük ise birden fazla yangın bölgesi tespit edilmelidir.

d) Bir bina birleşik olsa dahi iki ayrı ana girişe sahipse iki bölge olarak değerlendirilmelidir.

e) Bulunulan yöne ve coğrafi bölgeye göre bölge sayısı hesaplanmalıdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi dedektörlerin yerleşiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?

a) Duvardan en az 50 cm uzağa monte edilirler.

b) Dedektörün zeminden yüksekliği 9 metreyi geçemez.

c) Elektrik kesilse bile yanıp sönmek zorundadırlar.

d) Asansörlerden en fazla 1,5 m mesafeye yerleştirilmelidirler.

e) Dedektörler ile aydınlatma armatürleri arasında armatürün yüksekliğinin iki katı mesafe konulmalıdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi yangın ihbar butonlarının yerleşiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?

a) Camdan yapılmış olmalıdırlar.

b) Yerden en az 110 cm ve en fazla 140 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.

c) Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir.

d) Tesis içindeki hiçbir kimsenin bir manuel butona 30 m’den daha fazla gitmesine gerek kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

e) Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tesis edilir.

10.Aşağıdakilerden hangisi acil yönlendirme ve aydınlatma armatürlerinin yerleşiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?

a) Yangın durumunda söndürme tüplerine ve diğer yangın müdahale malzemelerine rahatça ulaşılması için üst kısımlarından acil aydınlatma yapılır.

b) Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ila 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.

c) İnsanların vakti öğrenmeleri için saat özelliği olmak zorundadır.

d) Yönlendirme işaretleri, yeşil zemin üzerine beyaz olarak ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva eder.

e) Koridorların tahliye açısından aydınlatılmış olması gerekir. Koridorun sonunda bulunan kapı üzerinde bir yönlendirme işareti bulunmalıdır.

Cevap Anahtarı

1.E, 2.D, 3.C, 4.B, 5.A, 6.E, 7.E, 8.C, 9.A, 10.C
 
Üst