Yanma ve Yangın Bilgisi 5. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 5. Ünite Değerlendirme Soruları
ÜNİTE 5 DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Binalarda bir kat alanı kaç m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır?

a) 2000

b) 1800

c) 1600

d) 1400

e) 1200

2. Kamuya açık telefon ve ücretli telefon kabinlerinin içine, karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygun yerlerine, kamu binalarının, sitelerin ve diğer kurum ve kuruluşlara ait binaların güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte yazılması mecburi olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) “ACİL VAKA”

b) “İLK YARDIM”

c) “İMDAT”

d) “YANGIN 110”

e) “İHBAR HATTI”

3. Toplam kapalı kullanım alanı kaç m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur?

a) 50 000

b) 40 000

c) 30 000

d) 20 000

e) 10 000

4. “Ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç olmak üzere, iş amacı ile her türlü büro hizmetlerinin yürütüldüğü, hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzeri çalışmaların yapıldığı binalar” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

a) Ticaret binaları

b) Hesap ve kayıt binaları

c) Büro binaları

d) Kamu binaları

e) Özel binalar

5. “Her çeşit ürünün “Her çeşit ürünün yapıldığı, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus bina ve yapılar” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

a) Konutlar

b) Endüstriyel yapılar

c) Apartmanlar

d) Fabrika ve atölyeler

e) İmalathaneler

6. “Tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım ve araç bekleme gibi sebeplerle, 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binaları veya bunların bu amaçla kullanılan bölümleri” açıklaması hangi kavramı ifade etmektedir?

a) Tören amaçlı binalar

b) Eğlence amaçlı binalar

c) Toplantı amaçlı binalar

d) Yeme ve içme amaçlı binalar

e) Toplu mekânlar

7. “LPG, doğalgaz ve benzeri gazların depolama, taşıma, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler” cümlesi ile hangisi ifade edilmektedir?

a) LPG ile ilgili yerler

b) Parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler

c) Doğal gaz tesisleri

d) Yanıcı sıvılarla ilgili yerler

e) Yangın çıkarıcı sıvıların saklandığı yerler

8. “Isı ve basınç tesiri ile kolay tutuşabilen ve patlayabilen maddelerin bulunduğu yerler” cümlesi ile hangisi ifade edilmektedir?

a) Isı ve basınç depoları

b) Tutuşma riski yüksek yerler

c) Parlama ve patlama riski olan yerler

d) Patlayıcı maddelerle ilgili yerler

e) Basınç tesiri ile yangın çıkabilecek yerler

9. “Yanıcı sıvıların üretildiği, depolandığı ve hizmete sunulduğu satış tesisleri ve benzeri yerler” cümlesi ile hangi kavram ifade edilmektedir?

a) Yanıcı sıvılarla ilgili yerler

b) Yakıcı gazlarla ilgili yerler

c) Parlayıcı, patlayıcı gazlarla ilgili yerler

d) Patlayıcı gazlarla ilgili yerler

e) Patlayıcıların depolandığı yerler

10.Okullar ve diğer eğitim kurumları, bürolar, hapishaneler gibi, düşük yanabilirliği olan ve yangına karşı direnci en az 30 dakika olan 126 m2’den büyük bölümü olmayan mekânlar” cümlesi ile hangi kavram ifade edilmektedir?

a) Yangın tehlikeli yerler

b) Yüksek tehlikeli yerler

c) Düşük patlama tehlikesi bulunan yerler

d) Düşük yanabilirlik ve patlayabilirlikli yerler

e) Düşük tehlikeli yerler

Cevap Anahtarı

1.A, 2.D, 3.E, 4.C, 5.B, 6.C, 7.B, 8.D, 9.A, 10.E
 
Üst