Yanma ve Yangın Bilgisi 6. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 6. Ünite Değerlendirme Soruları

ÜNİTE 6 DEĞERLENDİRME SORULARI

1. En az kaç cm kalınlığında kâğıt taşıyıcı duvar, kemer, tonoz ve kubbeler, ilgili mevzuat ve standartlara uygun inşa edilmiş olmaları kaydıyla, 4 saatten kısa süreli yangınlar için ayrı bir kontrolü gerektirmez?

a) 18

b) 19

c) 20

d) 21

e) 22

2. Alanı kaç m2’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere, diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması gerekir?

a) 3000

b) 4000

c) 5000

d) 6000

e) 7000

3. Birbirleriyle bitişik yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az kaç dakika dayanıklı olarak projelendirilir?

a) 50

b) 60

c) 70

d) 80

e) 90

4. Dış kaplamalar, kaç kata kadar olan binalarda en az normal alevlenici, yüksek bina sınıfına girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı malzemeden yapılır?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

5. Yüksek binalarda ıslak hacimlerden geçen branşman boruları hariç olmak üzere, kaç mm’den daha büyük çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir?

a) 65

b) 70

c) 75

d) 80

e) 85

6. Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, kaçış merdivenleri, koridorlar ve diğer kaçış yollarının kapasiteleri kaç cm’lik genişlik birim alınarak hesaplanır?

a) 30

b) 40

c) 50

d) 60

e) 70

7. Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta mekân içinde mekânı çevreleyen duvarlardan kaç cm önde alınır?

a) 25

b) 30

c) 35

d) 40

e) 45

8. Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının mekânlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise, kaç cm’den az genişlikte olamaz?

a) 100

b) 110

c) 120

d) 130

e) 140

9. Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği kaç cm’den az olamaz?

a) 120

b) 130

c) 140

d) 150

e) 160

10.Kaçış yolu koridorunun yüksekliği kaç cm’den az olamaz?

a) 170

b) 180

c) 190

d) 200

e) 210

Cevap Anahtarı

1.B, 2.C, 3.E, 4.A, 5.B, 6.C, 7.D, 8.B, 9.A, 10.E
 
Üst