Yanma ve Yangın Bilgisi 7. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 7. Ünite Değerlendirme Soruları

ÜNİTE 7 DEĞERLENDİRME SORULARI

1. 100 m2’den büyük olan sığınaklarda, uygun duman tahliye sistemi kurulması ve belirtilen esaslara uygun ve en az kaç çıkışın sağlanması mecburidir?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

2. Alanlarının toplamı kaç m2’den büyük olan kapalı otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir?

a) 400

b) 500

c) 600

d) 700

e) 800

3. Toplam alanı kaç m2’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır?

a) 500

b) 1000

c) 1500

d) 2000

e) 2500

4. Döşeme alanı 100 m2’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az az kaç çıkış kapısı olur?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

5. Kazana ait baca duvarları kaç 0C sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılır ve yapılmasında delikli tuğla ve briket kullanılamaz?

a) 100

b) 200

c) 300

d) 400

e) 500

6. Çıkış kapılarının olabildiği kadar biribirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az kaç dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir?

a) 15

b) 30

c) 60

d) 90

e) 120

7. Sıvı yakıtlı kazan dairesinde en az kaç m3 hacminde uygun yerde betondan pis su çukuru yapılır?

a) 0,25

b) 0,50

c) 0,75

d) 1,00

e) 1,25

8. Büyük kazan dairelerinde en az kaç adet yangın dolabı bulundurulur?

a) 5

b) 4

c) 3

d) 2

e) 1

9. Aynı kuyu içinde, kaç taneden fazla asansör kabini düzenlenemez?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

10.Acil durum asansörlerinin elektrik tesisatının ve kablolarının yangına karşı en az kaç dakika dayanıklı olması gerekir?

a) 30

b) 45

c) 60

d) 75

e) 90

Cevap Anahtarı

1.,B 2.C, 3.D, 4.A, 5.E, 6.D, 7.A, 8.E, 9.B, 10.C
 
Üst