Yanma ve Yangın Bilgisi 9. Ünite Değerlendirme Soruları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Yanma ve Yangın Bilgisi 9. Ünite Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi parlama yapmaz?

a) Benzin b) Motorin c) Fueloil d) Kömür e) Benzen2. Aşağıdaki maddelerden hangisi su ile şiddetli reaksiyona girebilir?

a) Sodyum metali b) Kâğıt c) Odun d) Cam e) Lastik3. Alkali metallerin su ile reaksiyonundan hangi maddeler oluşur?

a) Tuz ve su b) Tuz c) Karbonatlar ve CO2 gazı

d) Metal hidroksit ve H2 gazı e) Metal hidroksit ve O2 gazı4. Aşağıdaki tanımlardan hangisi piroforik maddeler için doğrudur?

a) Su ile kolay tepkimeye girebilirler.

b) Parlamayan gaz özelliği gösterirler.

c) Normal ortamlarda kendi kendine alevlenebilirler.

d) Oluşturacağı gazlar havada tutuşmaz.

e) Ancak yüksek sıcaklıklarda reaksiyona girebilirler.

5. Patlama veya yanmanın oluşabilmesi için aşağıda karışımlardan hangisinin olması gereklidir?

a) Hava-CO2 karışımları b) Hava-H2O karışımları

c) Hava- H2O- CO2 karışımları d) Hava- SO2-O2 karışımları

e) Hava-CH4-H2 karışımları6. Aşağıdakilerden hangisi kapatılmış alan sayılamaz?

a) Madde depoları b) Maden sahaları c) Buhar kazanları

d) Tahıl siloları e) Petrol tankerleri7. Aşağıdaki metallerden hangisi hem asit, hem de baz ortamında bulundurulmamalıdır?

a) Sodyum metali b) Kalsiyum metali c) Çinko metali

d) Potasyum metali e) Baryum metali8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Aktif metaller su ile reaksiyona girerek metal hidroksit ve hidrojen gazı oluştururlar.

b) Karbonmonoksit gazı oksijenle reaksiyona girmez.

c) Karbondioksit gazı havanın oksijeni ile reaksiyona girmez.

d) Metal nitratlar ısıtılınca oksijen gazını serbest bırakırlar.

e) Kükürtdioksit gazı saf oksijenle reaksiyona girmez.9. Aşağıdakilerden hangisi CVCE patlaması değildir?

a) Benzin deposunun patlaması

b) LPG tüpünün patlaması

c) Çöp atık tesislerinde açık havada biriktirilen çöp yığınlarının oluşturduğu metan gazı patlamaları

d) Asetilen silindirinin patlaması

e) Kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması10. Sıvı hâldeki H2O2 için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Güneş ışığı ile bozunarak oksijen gazı yayabilir.

b) Işık almayan plastik kaplarda saklanmalıdır.

c) Şeffaf cam şişelerde saklanmalıdır.

d) Reaksiyonlarda yükseltgeyici etki gösterir.

e) Düşük konsantrasyonlarda depolanmalıdır.1.D, 2.A, 3.D, 4.C, 5.E, 6.B, 7.C, 8.B, 9.C, 10.C
 
Üst