YAPISAL RİSKİ ARTTIRAN UNSURLAR

dersnotlari

Administrator
Yönetici
YAPISAL RİSKİ ARTTIRAN UNSURLAR

  • Hesap kalemlerinin büyüklüğü ve diğer hesaplarla ilişkisi
  • Farklı muhasebe yöntemi uygulayabilme olanakları
  • Sayısallaştırma ve hesaplamalarda karmaşıklık
  • Varlıkların kolayca zarara uğratılma durumu
 
Üst