Zapta karşı tekeffül borcunun doğması için gerekli unsurlar

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Zapta karşı tekeffül borcunun doğması için gerekli unsurlar
a-Satım akdi kurulduğu anda zaptı sağlayan bir hakkın bulunması
b-Zaptın ispatı
c-Alıcının zapt tehlikesini, satım akdinin yapıldığı sırada bilmemesi
d-Satılanın alıcıya teslim edilmesi -Borçlunun borcunu tanıması (ikrar etmesi) halinde zamanaşımı süresi kesilir.
 
Üst